Under this mask, another mask.  I will never be finished removing all these faces.  ~claude cahun

Nasza przygoda z fotografią poświęconą tożsamości kobiet zaczęła się w trakcie oglądania wystawy fotografii Claude Cahun w londyńskiej Tate Modern w 2008 roku. Zobaczyliśmy autoportret autorki z lat 30. dwudziestego wieku. Jej twarz, umieszczoną wśród masek.

W naszym odczuciu fotografia ta stała się rodzajem manifestu – symbolizuje niezgodę na odrzucanie przez społeczeństwo osób odmiennych.

Zapamiętaliśmy także inne przejmujące zdjęcie: twarz i postać skryte za pionowym blokiem skalnym. I tylko ręce, wyciągnięte w kierunku widza, pokazują rozpaczliwą próbę poszukiwania własnego, autonomicznego „ja”. Związane z twórczością Claude Cahun zdanie: Under this mask another mask... I will never be finished remowing all this faces..., stało się mottem dla naszych poszukiwań.

Postanowiliśmy stworzyć kolekcję fotografii, która pokazuje różne sposoby obrazowania kobiecości. Dotyczy funkcjonowania kobiet w życiu społecznym i istniejących wokół niego stereotypów, identyfikacji płci, przemijania, wyzwolenia, równouprawnienia. Ukazuje kobiety jako matki Polki, pełne seksu wampy, skandalistki, kochanki, performerki, ikony popkultury... W warstwie ideologicznej ukazywane są one często – zwłaszcza w bliższych nam czasach – poprzez odwołania do feminizmu, problematyki genderowej i blisko związanego z nią transseksualizmu.

Początkowo zamierzaliśmy skoncentrować się na dziełach mistrzów, następnie postanowiliśmy dołączyć także prace fotografów młodego pokolenia.

Ważnym momentem w historii tworzenia kolekcji było poznanie Adama Mazura, z którym wspólnie ustaliliśmy szeroką listę artystów zajmujących się obrazowaniem płci społecznej w fotografii polskiej.

Pragniemy, aby odwiedzający wystawę mogli – tak jak my – fascynować się kontrastem, jaki jest widoczny pomiędzy dziełami pokolenia klasyków, posiadających uznany dorobek artystyczny, a spontanicznymi, często wręcz agresywnymi pracami pokolenia dzisiejszych trzydziestolatków.

Mamy nadzieję, że wystawa i katalog będą miały wpływ na rozpropagowanie ważnych zjawisk w fotografii polskiej. Wierzymy, że obraz fotograficzny jest równie silnym medium, jak słowo pisane – a dzięki temu wystawa ta przyczyni się do kolejnych ważnych dyskusji...

Dziękujemy wszystkim artystom, których prace znalazły się w naszej kolekcji, za poświęcony nam czas. Szczególnie dziękujemy Adamowi Mazurowi za wkład merytoryczny, cenne uwagi i inspiracje.

Jesteśmy wdzięczni organizatorom Fotofestiwalu 2012 w Łodzi, dzięki którym kolekcja doczekała się swojej pierwszej, częściowej, odsłony.

 
Joanna i Krzysztof Madelscy