Znalezione w N.Y.

Jerzy Lewczyński, 1979

Znalezione w N.Y.