W pracowni Stanisława Żelichowskiego

Jerzy Lewczyński, 1972

W pracowni Stanisława Żelichowskiego