Portret wielokrotny

Barbara Konopka, 1997

Portret wielokrotny