Mój problem jest problemem kobiety

Ewa Partum, 1974

Mój problem jest problemem kobiety