Brzemienna

Janina Gardzielewska, 1959

Brzemienna