Afrodyta z cyklu Struktury

Paweł Pierściński, 1968

Afrodyta z cyklu Struktury